Affärsutveckling

Viktiga fördelar

Möjligheter

Nedan är några de faktorer som undersöks

För att sedan ge förslag till

Marknadsundersökning

Undersöka marknaden för viss produkt eller tjänst

Skicka e-post till  info@otp.se med frågor om våra produkter
Copyright © 2005 Open Technology Partners AB