Våra leverantörer är :


COM IT Rejlers AB

Pibook Bas                                Boknings och planeringssystem för konsulter
PiBook BMC                              Boknings och planeringssystem för sjukhus
PiBook OMS                              Boknings och planeringssystem för äldrevården
S2W Small Web Wizard           Web Publiceringssystem
RePort                                       Rapport och Incidenthanteringssystem

Eurostep  AB

Share-A-Space                            Product Life Cycle Support System

 

VETRE AB

ISSEC                                        Informationssäkerhetsutbildningsprogram

 

Skicka e-post till  info@otp.se med frågor om våra produkter
Copyright © 2007 Open Technology Partners AB