Pibook BMC

Bemanningssystem
för sjukvården

Ett WEB baserat system för enkel och
effektiv bemanning inom vården

Pibook BMC är ett ”ramverk” som utnyttjar befintliga program
och funktioner för att presentera informationen på ett för an
vändaren översiktligt sätt.

Pibook BMC är en  version anpassad för bemanning inom
sjukvården och systemet hanterar följande funktioner:

Schemaläggning av personal
Personalbeställning
Matchning av personal
Hantering av personalkontakterna
Statistik och rapporter
Lön och faktureringsunderlag

Programmets huvudfunktioner

Programmet fungerar som en portal mot personal och beställare,
samt i förekommande fall externa parter tex. bemanningsföretag.

Programmet innehåller en bas för hantering av personer i form av
beställare och anställda i organisationen och avdelningarna/kontoren
kopplade till systemet.

Sökning och matchning av personal
De anställda är sökbara på ett antal sätt, tex. yrkesgrupp, kompetens
och tillgänglighet. Persondata definieras och inläggs av behörig person.

Matchning sker utifrån de krav som uppställts i beställningen, om dessa
ej kan uppfyllas kan sökning ske med förändrade krav till dess att matchning
skett.

Hantering av kontakter
Det går att kontakta och boka de sökta personerna direkt eller via respektive
chef. Kontaktsätt bestäms individuellt utifrån personens önskemål, det kan vara:

Telefon
Mobiltelefon
Personsökare
Fax
SMS
e-mail

Om man använder SMS eller e-mail kan systemet själv sköta nödvändiga kontakter
och efter svar från personalen ombesörja inbokning etc.

Personalen kan se sina bokningar i sin kalender och kan besvara bokningar
via e-mail, telefon, SMS eller på annat lämpligt sätt. Alla kontakter dokumenteras
och status visas med ett enkelt färgkodssystem. Ett dygn innan en
beställning skall levereras övergår den i akutläge och flaggas för bemannaren.


Schemaläggning

Systemet används med fördel för schemaläggning och ett antal funktioner
finns för den hanteringen. Hela tiden visas aktuellt tidsuttag per person för
att det ska vara lätt att följa upp arbetadtid gentemot arbetstidsreglerna.

Användargränssnitt

Pibook BMC bygger på symboler och struktur liknande den i Microsoft Windows®
och dessa symboler och struktur stödjer användaren.

Vidare gör programmets inbyggda hjälpavsnitt och lätta  användargränssnitt
att användaren snabbt förstår vad programmet gör och hur det används.

Behörighet

Systemet har olika behörighetsnivåer för användarna för att tillgodose högt
ställda krav på sekretess.

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter kan erhållas på ett flertal sätt tex:
    Uppföljning av personalens beläggning per kategori och eller per avdelning.
    Uppföljning av hur många beställningar som bemannats och eller vilka avd. datum, skift
    och beställare.
    Upparbetad tid per person.
    Informationen kan också exporteras för att användas av andra system.

Det finns möjlighet att koppla ihop Pibook BMC med kundens ekonomisystem
för kostnadsuppföljning, fakturering, löneutbetalning etc..
Pibook BMC kan också integreras med kundens system för e-fakturor.

System

Programmet är utvecklat i .NET och C#. Användargränssnittet är i HTML och
utnyttjar befintliga browser exempelvis Microsoft Internet Explorer.

Bakomliggande system
E
konomisystem, personalsystem, Windows NT/2000/XP, Active Directory, SQL-server etc.

 Skicka e-post till  info@otp.se med frågor om våra produkter
Copyright © 2005 Open Technology Partners AB