Small Web Wizard    S2W

 

Small Web Wizard är utformad som ett CMS (Content Management System).
Målsättningen har varit att göra ett enkelt administrationsverktyg för webben
där administratörer enkelt kan underhålla och uppdatera all information
utan kunskap i webbprogrammering.
 

Small Web Wizard är utvecklad på Microsofts .NET-plattform där basen i
applikationen är sidor skapade ur en mallfunktion. Till skillnad från en vanlig
webb som består av ett antal webbsidor så finns här inga sidor i vanlig mening
utan all information visas via ett antal fördefinierade sidomallar.
Dessa sidor består av ett antal regler som bestämmer hur och var information
text, bilder och filer ska visas.

 

Sidorna i sig innehåller ingen egen information utan all information finns lagrad i
en SQL-databas.
Allt detta sköts i sin tur av en applikation som ser till att rätt sida
och rätt information fogas samman, paketeras och skickas tillbaka i form av en
webbsida som användaren kan öppna i sin webbläsare.

 

Fördelarna med en mallstruktur sida är flera, inte minst för administratören.
Eftersom en sidmall är en samling regler som bara filtrerar information går den
att återanvända i all oändlighet, du riskerar således aldrig att hamna i en situation
där du har 100-tals unika webbsidor att hålla reda på och uppdateras en parameter
måste du uppdatera alla dessa webbsidor.
Då alla data dessutom finns i en databas ökar möjligheterna att hantera samma bilder
och filer över flera sidor
.
Sökfunktioner blir också lättare, snabbare och framför allt söker den bara på text som är aktuell.  
Det går också att dela sidor och filer mellan flera webbar, exempelvis mellan intranät och
publika sidor. Systemet gör det också enkelt att administrera och uppdatera information
och ställer inte några krav på kunskaper i script- och webbprogrammering.

 

 

 

Utseende


Bild 1 – Första överblick av Small Web Wizard

Anblicken visar oss en presentation om Small Web Wizard och ComIT Rejlers AB.
Längst upp ser vi sidhuvet med i detta fallet Small Web Wizardens-logga.
Till vänster under sidhuvet ser vi menyn och loginfältet för administratören.
Till höger om denna ser vi arbetsytan där alla sidor visas.

Administrationsmenyn

I denna meny bestämmer man vad man ska arbeta med och kommer därefter till nästa
meny beroende på val.

Här väljer man vilken mall som man skall använda för den sidan man håller på och skapar.

Här namnger vi sidan och skriver in texter lägger in bilder etc

 


I denna meny pekar vi på sidan vi skapat och nu är den publicerad.

 

Hur fungerar Small Web Wizard?

Small Web Wizard är en applikation där alla sidor och funktioner är skapade ur mallar.
En mall är enkelt förklarat ett antal regler som beskriver hur sidan som den skapar
skall fungera. Detta kan vara en enkel mall som skall visa en text.
Mallen säger då att sidan måste innehålla en text och när sidan genereras så tar mallen
denna text och skapar en sida.

 

Fördelarna med denna teknik är många den största vinningen är att administratören inte
behöver någon kunskap i webbprogrammering. Allt han behöver göra är att skriva texten.
Detta blir ännu mer märkbart om mallen tex är ett forum eller ett formulär för att skicka e-post.
Detta kan ingen i normala fall skapa utan webbkunskaper.

 

En annan stor fördel är att administratören slipper fundera på design upplägget av sidorna och
att detta bibehålls mellan sidorna. Mallsystemet ser till att texter (om vi lånar det övre exemplet)
hamnar på samma ställe och ser likadant ut på alla sidor som skapas från en specifik mall.
Plus att Small Web Wizard ser till att texter har samma färger och typsnitt över hela applikationen.
Administratören har alltså fått ett ställe där han enkelt kan ändra inställningar som påverkar hela
applikationen. Och framför allt han behöver ingen kunskap i webbprogrammering.

 

Mallsystemet går också enkelt att bygga ut. Om mallarna som följer med i grundversionen inte räcker
till kan dessa enkelt byggas ut med nya. Detta kan vara så enkla sidor som en speciell välkomstsida
eller avancerade som en hel kommunity.

 

Small Web Wizard är inte bara en applikation för att skapa sidor ifrån mallar och administrera dessa.
Vi har redan nämnt att man kan hantera all design och utseende ifrån den. Utöver det kan du även
bygga upp din egen meny och lägga in de sidor du vill ha där. Du kan alltså utöver Small Web Wizards
mallar skapa länkar till sidor utanför Small Web Wizard som t.ex dina referenser, kunder eller kanske
kompisars hemsidor.

 

Allting sköts via webben och du kan göra alla ändringar därigenom och de inträffar direkt. Det finns
alltså inget krav på kryptiska program som du måste ha. Du kan göra administrationen på jobbet hemma
eller på semestern utan att behöva ha med dig en dator med dessa kryptiska program och inställningar.

 

Sidor och mallar går så fort att göra att administratören bara behöver lägga bråkdelen av den tid han
normalt skulle behöva lägg.

 

Sammanfattningsvis så gör Small Web Wizard jobbet enkelt för dig som administratör.
Så enkelt att den enda förkunskap som krävs enkel vanlig internetvana.

Skicka e-post till  info@otp.se med frågor om våra produkter
Copyright © 2005 Open Technology Partners AB