Affärside:
 
Att med lönsamhet till stora företag och organisationer erbjuda
världsledande IT-lösningar och teknologier från inhemska
och internationella partners.
 
Pibook
System för att köpa och sälja olika kompetenser samt för uppföljning.
Typiskt konsultverksamhet.
 
 
Pibook Sjukvård
Olika system för bemannings
planering, sökning och bokning av olika personalkategorier inom sjukvården. Både sjukhusbaserad och externt utförd, tex äldrevård
 
  Small Web Wizard S2W
Enkelt och billigt WEB publicerings
system för den mindre organisationen eller klubben.

 

Report
Kraftfullt lättanvänt system för ärende och incidentrapportering som lätt anpassas för olika verksamhetsområden och tillämpningar.
  e2sb
Energiberäkningsprogram för att kunna följa EU direktiven angående deklaration av fastigheters energiförbrukning i samband med överlåtelse.
  Share_A_Space
implementation av STEP standarden för Product Life Cykel Support PLCS.

 

 

 

Skicka e-post till  info@otp.se med frågor om våra produkter
Copyright © 2006
Open Technology Partners AB